Sabatul copiilor – Sambata dupa amiaza
14 februarie 2016
Inima de Tata a lui Dumnezeu
19 martie 2016
Ingerii buni .doc
Ingerii buni .doc
Ingerii buni .doc
64.0 KiB
507 Downloads
Details

ÎNGERII BUNI
Program pentru ora tineretului

Departamentul Tineret

Nr. 1 Îngerii lui Dumnezeu

Înapoi, întoarce-te înapoi,
În zbor
Dă-mi pentru viitor aripi, nu doar
Pentru a părăsi pământul aceasta,
Ci pentru a ajunge acolo unde
Tu vrei
Cuvântul „înger” este folosit în Scripturi pentru a descrie o fiinţă supranaturală sau cerească, a cărei datorie este să acţioneze ca mesager al lui Dumnezeu către om, şi ca agent al Său care îndeplineşte voinţa Sa.

a. Dumnezeu trimite îngeri pentru a efectua o lucrare în favoarea noastră.
Luca 22: 43 – “Atunci, I s-a arătat un înger din cer ca să-L întărească.”

Se întâmpla in Vietnam, lângă o biserică creştină, în timpul războiului cu America. Într-o dimineaţă, un camion a oprit în faţa bisericii şi 6 soldaţi au coborât din el. Paznicul şi-a dat seama cu groază, că aceştia vor devasta locul. Ca şi paralizat, tânărul nu a putut decât să se roage. Soldaţii au sărit din camion şi se îndreptau spre uşă. Dar înainte ca să poată intra, un vietnamez îmbrăcat deosebit a deschis uşa bisericii şi a înaintat. Era un necunoscut. Fără explicaţie, soldaţii s-au învârtit în jurul clădirii, dar nu au intrat. Au stat acolo câteva ore, dar nu au trecut pragul. Străinul întrebă paznicul ce voiau soldaţii, şi acesta îi spuse că mai multe biserici au fost devastate şi probabil venise rândul celei pe care o slujea. S-au rugat împreună şi străinul l-a încurajat pe tânăr. După o oră, soldaţii s-au urcat în camion şi au plecat. Străinul a plecat şi el, fără să mai spună nimic. Mai târziu, pastorul trecu pe acolo şi paznicul îl întrebă: ”Credeţi că îngerii mai coboară şi azi pe pământ?”
“Da”, răspunse el.
“Şi eu”, spuse tânărul.
De ce nu crezi că un înger poate coborî azi şi pentru tine?

Veşnicia nu îţi va oferi nici o experienţă din cele pe care le ratezi acum.

Suntem încurajaţi ştiind că îngerii lui Dumnezeu ne apără şi creează o atmosferă de har în jurul nostru ca să putem rezista vrăjmaşului. În Vechiul Testament îngerii apar ca agenţi restauratori ai lumii. Dumnezeu Îşi desfăşoară planul Său folosindu-se adesea de ei.

b. Agenţii speciali ai lui Dumnezeu

Îngerii sunt fiinţe spirituale create de Dumnezeu, mult superioare omului, dintre care o parte a rămas credincioasă Creatorului, iar o altă parte prin răzvrătire, a generat demoni. În perioada dintre Paradis şi Sfârşitul Lumii îngerii buni fac legătura dintre Pământ şi Cer. În general, îngerii sunt nevăzuţi. Biblia vorbeşte despre diferite apariţii ale lor: Num. 22,31; 2 Împ. 6,17. În apariţiile lor se asemănau cu oamenii. Uneori slava Domnului i-a însoţit. Deplasarea lor este descrisă ca „zbor”.

c. Capacitatea de a sluji

Slujirea este prestigiul nostru ontologic. Cu cât eşti mai aproape de Dumnezeu, slujeşti mai mult. Capacitatea slujitoare a omului arată înrudirea lui cu îngerii.
Îngerii sunt prezentaţi ca fiinţe cu personalitate proprie. Au inteligenţă şi voinţă. Ei sunt fiinţe morale caracterizate prin sfinţenie, în timp ce îngerii decăzuţi sunt caracterizaţi prin minciună şi păcat.
Puterea lor este mare, dar nu nelimitată. Acţiunile lor sunt hotărâte de Dumnezeu. Îngerii au capacitatea de a sluji până la a „întări” chiar pe Dumnezeu Însuşi.

Nr. 2 Isus şi îngerii buni

În Mat. 24,36 Isus Se referă la cunoştinţele supranaturale ale îngerilor, fără ca această capacitate să fie nelimitată. Ei cresc în cunoştinţă prin observarea acţiunilor divine şi umane.
a. Misiunea îngerilor

Vestimentaţia îngerilor este albă, un alb mai mult decât culoarea. Ei Îl preamăresc şi Îl laudă pe Dumnezeu atât în cer, cât şi pe Pământ în misiunea lor. Lucrările lor cele mai importante sunt:
– Îngerii transmit voinţa lui Dumnezeu (numele lor este acela de „sol”).
– Îngerii slujesc celor credincioşi. Slujirea pentru nevoile spirituale este o preocupare majoră a lor. Ei sunt martori ai vieţilor noastre, sunt prezenţi şi în biserică.
– Uneori execută judecata asupra vrăjmaşilor lui Dumnezeu.
– Îngerii vor separa grâul de neghină, îi vor aduna pe cei aleşi.
b. Relaţia dintre Isus şi îngerii buni

Isus este trimis, îngerii sunt trimişi şi ei. În lucrarea Sa, Isus a îndeplinit voia Tatălui, precum o îndeplinesc şi îngerii. Domnul Isus este prototipul îngerului. Punctul culminant în istoria Pământului este întruparea Domnului Isus. Jertfa unui înger nu era de ajuns în acest caz.

Nr. 3 Îngerul păzitor şi iubirea

Ideea că fiecare credincios are un înger păzitor, însoţitor, are suport biblic: Mat. 18,10, Fapte 12,15. În alte locuri Biblia vorbeşte despre un număr mare de îngeri care ne ocrotesc: 2Împ. 6,17.
a. Religie sau iubire

Toată lumea e în căutare de iubire. Putem iubi un prieten, care are multe în comun cu noi, putem iubi rudele apropiate, pe cel sau pe cea dragă. Toate acestea sunt fireşti, la îndemână, vin de la sine. Oare aceasta este iubirea biblică?
Iubirea biblică are un coeficient de imposibil:
– iubirea aproapelui, a cuiva care îţi este indiferent. Poţi iubi pe omul de pe stradă? Nu eşti ridicol? În ce constă religia noastră? În veacul de acum, al indiferenţei faţă de suferinţa altora, Isus aşteaptă ca credincioşii săi să fie mişcaţi de suferinţa şi nefericirea altuia şi atitudinea lor să fie o dorinţă intensă de a ajuta.
– Iubirea vrăjmaşului, care îţi face rău. Aceasta este iubirea dezvoltată în Evanghelie, iubirea Isus.
Iubirea nu poate fi decât personală. În drama credinţei Dumnezeu nu se bucură întotdeauna de reciprocitatea dragostei Sale; la fel se întâmplă şi Domnului Isus sau îngerilor păzitori. Nouă ni se dă mereu mai multă iubire decât oferim. Toată viaţa avem probe de iubire la care nu reacţionăm.
Îngerul e singura fiinţă creată care emană iubire dispensându-se de reciprocitate. El iubeşte o creatură într-un mod care implică sacrificiul de sine. Noi suntem indiferenţi faţă de înger. El se raportează la noi cu o deplină iubire. Se bucură de noi când nimeni nu o mai face, ne iubeşte când nimeni nu ne mai iubeşte. Ne iubeşte necondiţionat.
Este minunat să ştii că îngerii sfinţi, trimişi de Dumnezeu, ajută şi protejează poporul Lui. Pe de altă parte, Biblia ne oferă extraordinara posibilitate de a avea o relaţie personală cu Mihail, Îngerul Domnului. Sunt multe exemple în Biblie care arată că, atât în timpul patriarhilor, cât şi în perioada judecătorilor şi regilor, Îngerul Domnului a apărat Israelul de duşmanii săi, atâta timp cât ei au rămas loiali şi ascultători faţă de El. De exemplu, Îngerul Domnului a ucis în tabăra Asirienilor 185.000 de oameni din armata lui Sanherib, într-o singură noapte, când aceştia au vrut să atace Ierusalimul. Acest Înger a fost de asemenea desemnat să conducă Israelul prin pustie şi să salveze pe ce trei tineri din cuptorul de foc al lui Nebucadneţar (Dan. 3,28).

Puteţi citi sau povesti unele dintre următoarele întâmplări biblice:

1. Îngerul Domnului la Sodoma Genesa 19,1
2. Îngerul Domnului şi Isaac Genesa 22,11-12
3. Scara cerului şi întoarcerea lui Iacov în Canaan Genesa 28,16-1; 31,11.13
4. Lupta lui Iacov la Peniel Genesa 32,25-30
5. Rugul aprins şi Moise Exod 3,2-7
6. Îngerul Domnului şi Balaam Numeri 22,21-35
7. Îngerul Domnului şi Iosua Iosua 5.13-15
8. Îngerul Domnului şi Ghedeon Jud. 6,11-12
9. Vestirea naşterii lui Samson Jud. 13,3-5
10. Izbăvirea de sub puterea lui Sanherib 2Împ. 19,35

CONCLUZII

Ceea ce ne spun aceste pasaje biblice despre Îngerul Domnului, este că Acesta întrece mult poziţia unui om sau a unui înger:
– El ni se descoperă ca îngerul harului
– Numele Său este minunat
– Este executantul judecăţilor divine
– Este superior celui mai mare dintre îngeri, şi lui Gabriel
– Primeşte închinare
– Este Îngerul păzitor al lui Israel, Comandantul Suprem şi apărătorul poporului lui Dumnezeu
– Este asemenea lui Dumnezeu
Comandantul nostru, Mihail sau Hristos, a ales să depindă de interesul, credinţa şi străduinţele poporului Său. Înţelegerea acestor lucruri este de o extremă importanţă pentru biserica din ultima generaţie, când trebuie să aibă loc bătălia finală. Biserica nu este altceva decât o parte a marii oştiri cereşti, şi trebuie să se încadreze în disciplina cerească. Ea trebuie să ocupe prima linie, acolo unde a luptat Isus ca Înger şi ca Om.

Dezbateri pe grupe:

1. Cei care au îndoieli cu privire la existenţa şi activitatea îngerilor să şi le exprime, iar ceilalţi să contraargumenteze.
2. În ce situaţie îngerul nostru păzitor nu ne poate însoţi sau ocroti?
3. Ce argumente credeţi că a folosit Satana pentru a atrage de partea lui o treime din îngeri? Poate folosi aceleaşi metode şi împotriva noastră?

O VIZITĂ
Daniel Chirileanu

Un înger, păzitor al unui credincios
Trecea în miez de noapte către Orion
Mergea cu un drumeţ, pe jos.

Deşi era grăbit şi parcă supărat
M-am aşezat în calea lui şi l-am oprit,
Iar el, pentru o clipă-a stat.

Mi-a povestit că se întoarce obosit
Am observat că-n sinea lui de fapt, plângea
Şi-atunci, puţin, l-am iscodit:

Dacă eşti înger păzitor de ce-ai plecat;
De ce laşi omul peste noapte nepăzit;
Sau poate omul te-a mânat?

Nu, omul nu m-a izgonit; e botezat,
Lucrează încă: pufuleţi şi tricotaj
El nici nu ştie c-am plecat.

Îmi pare rău că noaptea se destramă
Iar el, atât de ocupat şi de străin
N-a mai luat nimic în seamă.

În noaptea asta cred că totul s-a sfârşit
Am fost chemaţi de Dumnezeu acasă.
Şi credinciosul meu nu-i mântuit.

Am vrut să-l mai întreb ceva, dar, a plecat
Din tot ce-am discutat îmi amintesc atât:
Vă spun şi vouă, n-am uitat:

Spunea că Ceru-şi cheamă emisarii înapoi,
Retrage ambasadele şi-nchide vama;
Va fi se pare ultimul război.

Nu te juca (mi-a spus), de-a credinciosul
Ia mai bine seama!

LOCUITORII STELELOR AŞTEAPTĂ
Benone Burtescu

Pe ţărmul cerului de miazănoapte
Locuitorii stelelor aşteaptă
Corăbii pământene să sosească
Din marea tragedie omenească

Om călător,
Omul catarg
Ce-a străbătut vâltoarea vieţii
De-a lungul, de-a latul,
Cătând un loc
În care ancora să şi-o arunce,
A văzut reflectate-n adânc de durere
Un Ghetsemani, o Cruce
Şi a-nţeles că sensul de-a birui furtuna
Este de-a-naltul
Fiindcă
Din fulger ce-a scânteiat
În strigătul de moarte pe Golgota
Străluminând calvarul,
Pentru cei ce navighează spre stele
A fost aprins în poarta Orionului
Farul.

Pe ţărmul cerului de miazănoapte
Locuitorii stelelor aşteaptă
Corăbii pământene să sosească
Din marea tragedie omenească

Îi aşteaptă
Cu istoria lor milenară
De luptă cu valul, cu vântul
Care atât de cumplit îi loviră pe ei
Şi loviră pământul
Şi-n care şi Regele lor, Isus,
Trebui să-şi găsească mormântul;
Îi aşteaptă
Cu urmele durerii în tălpi şi în palme
Du urmele biruinţelor
În privirile întoarse spre veşnicie
Senine, calme,
Îl aşteaptă pe plajele luminii
Unde-şi desfac aripile
În armonie de culoare, de sunet şi zbor
Heruvimii,
Îi aşteaptă pe-acei
Care-n furtuna descătuşatelor străfunduri
Îşi încordau privirile
Să prindă prin beznă
Spre ţărm, o scânteie
Pe care s-o prefacă-ntr-o Cale Lactee…

Pe ţărmul cerului de miazănoapte
E totul pregătit de sărbătoare
Şi-ntr-un albastru plin de nerăbdare
Locuitorii stelelor aşteaptă
Corăbii pământene să sosească
Din marea tragedie omenească

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *