Activitati si jocuri

26 octombrie 2015

PUNTEA

PUNTEA – copiii stau în „puntea A” – conducãtorul strigã „PUNTEA B” ºi toþi trebuie sã alerge la acea punte – ultimul care     intrã în pãtrat, […]
26 octombrie 2015

„STAI ÎN POALÔ

„STAI ÎN POALÔ – toti copiii vor fi asezati pe douã cercuri concentrice, foarte apropiaþi unul de celãlalt.       Fiecare sã încerce sã atingã cu vârfurile lui […]
26 octombrie 2015

ÎNTRECEREA

ÎNTRECEREA – Materiale necesare: sfori – grupul se împarte în echipe de orice mãrime (însã cu numãr egal de membri) – membrii fiecãrei echipe vor sta […]
26 octombrie 2015

PRINTRE PICIOARE

PRINTRE PICIOARE – grupul se împarte în echipe cu numãr egal de membri – copiii (unei grupe) sunt aºezaþi în ºir indian, iar grupele paralele – […]
26 octombrie 2015

ÎNTRECEREA FRUCTULUI

ÎNTRECEREA FRUCTULUI   – grupul se împarte în 4 echipe, aºezate în careu (pãtrat). – trebuie marcat centrul careului cu un obiect (scaun, bolovan) – primul […]
26 octombrie 2015

CATASTROFA

CATASTROFA – se împart copiii în grupe (cu numãr egal de membri) – în grupã, fiecare copil are câte o meserie, iar grupa rerpezintã un oraº. […]