Angajamente faţă de ceilalţi
6 octombrie 2015
Creşterea spirituală
6 octombrie 2015

Osea

2_Osea.doc
2_Osea.doc
2_Osea.doc
66.5 KiB
67 Downloads
Details

AUTOSTRADA – FIŞA nr.   

                                                                                                             Săptămâna              

                                                                                                        _____    IERTAREA  – un mode de viaţă_______

                                                                                                        ________OSEA   _____________ 

                                                                                                                                                     Expresii  interesante

□   „Cum să te dau…”

□   „Du-te  şi ia-ţi o nevastă desfrânată…

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   Idei  spirituale       

„Cum să te dau…”

Frământarea unui om care iubeşte, care nu transformă trădarea celui iubit(Efraimul)  în motiv de răzbunare, ci încă mai caută argumente pentru a-şi continua iubirea.

□   Aşteptarea lui Hristos  înseamnă  a iubi, a ierta, a reaccepta?

 „Du-te  şi ia-ţi o nevastă desfrânată…”

Să fie această poruncă o predestinare la trădare? Greşeşte Dumnezeu poruncindu-i lui Osea să trăiască alături de o infidelă. Nu greşeşte El faţă de Osea cel puţin?

□   Iertarea  este egal iubire ?

□   Osea este omul care a gustat  infidelitatea pe deplin.

 

 

                            Date   istorice                                                                                                          Comentariu SP

 

„Inima omului este rece din fire, întunecată şi lipsită de iubire. Ori de câte ori cineva dă pe faţă un spirit de milă şi iertare, nu face aceasta de la sine, ci prin influenţa Duhului lui Dumnezeu, care planează  asupra inimii sale”.

        Cugetări de pe muntele fericirilor/cap.3

 

 

Inima Sa mare, plină de iubire, are milă de slăbiciunile noastre. Ce păcate sunt oare prea mari ca El să nu le poată ierta? Ce suflet este aşa de întunecat şi apăsat de păcat, ca El să nu-l poată mântui? El este binevoitor, nu caută merite la noi, ci, datorită bunătăţii Lui nemărginite, ne vindecă în rătăcirile noastre şi ne iubeşte necondiţionat, şi aceasta în vreme ce noi eram încă păcătoşi”

         Mărturii vol.5/idei greşite cu privire la mărturisire.

OSEA  – mântuire

Este evreu. A trăit apox. În sec. 7-8.

Osea este un teolog remarcabil, chiar dacă e ţăran.

Contemporan cu Ozia, Iotam, Amos, Isaia şi Mica.

După căderea Samariei lucrurile se precipitau foarte evident spre rău.

Era vremea asasinatelor politice şi ridicarea dinastiilor nedavidice. Ţara era sfâşiată între Egipt şi Asiria. Loialitatea faţă de tron era inexistentă , ca şi încrederea în Dumnezeu, de altfel.

Osea este un simbol al dragostei lui Dumnezeu.

Căsătoria lui este un act răscumpărător, o faptă profetică. Numele copiilor lui sunt parte a mesajului profetic.

AUTOSTRADA

Activităţi  părtăşie

 

TRĂDARE  –  IERTARE

Tema  pentru discuţie/ dezbatere

Întrebări/ idei start

Bibliografie  ajutătoare ______________cartea „Profeţi şi Regi”   de EGW________________________ 

Temă  de  lucru 

Alte  idei  interesante:

Test:

Organizaţi o activitate, indiferent care. Vorbiţi în secret cu  unul dintre tineri si daţi-i misiunea de a greşi intenţionat de mai multe ori. În acest fel veţi putea testa rezistenţa celorlalţi la greşeală. Veţi avea desigur  o deschidere bună  pentru discuţia despre iertare, intoleranţă, iubire necondiţionată.

Atenţie aici sunt şi răspunsurile !

Întrebări concurs cartea Osea

1.Care este motivul pentru care Dumnezeu îndeamnă pe Osea să-şi ea o nevastă curvă şi copii din curvie?

Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul i-a zis lui Osea: „Du-te, şi ia-ţi o nevastă curvă şi copii din curvie; căci ţara a săvârşit o mare curvie, părăsind pe Domnul!” Osea 1,2

2.Care este traducerea  numelui Lo-Ruhama?

Ea a zămislit din nou, şi a născut o fată. Şi Domnul i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ruhama (Cea fără îndurare); căci nu voi mai avea milă de casa lui Israel, n-o voi mai ierta! Osea 1,6

3.Care a fost preţul cu care a fost cumpărată femeia desfrânată?

Mi-am cumpărat-o cu cincisprezece sicli din argint, un omer de orz şi un letec de orz.Osea 3,2.

4.Care erau păcatele săvârşite de poporul lui Dumnezeu în vremea lui Osea?

Fiecare jură strîmb şi minte, ucide, fură, şi prea curveşte; năpăstuieşte şi face omoruri după omoruri.Osea 4,2

5.Care era cea mai mare lipsă a poporului Lui Dumnezeu?

Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Osea 4,6

6.Completează textul :

„Să cunoaştem,……………………………….. să cunoaştem pe Domnul! Căci El se iveşte ca…………………………………………………, şi va veni la noi ca……………………., ca ploaia de ………………………………, care udă pământul!” Osea 6,3

7.Ce doreşte Dumnezeu în locul jertfelor şi al arderilor de tot?

Căci bunătate voiesc, nu jertfe, şi cunoştinţă de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot!

Osea 6.6

8.Cu ce plantă este asemănat Israelul?

Israel era o vie mănoasă, care făcea multe roade. Osea 10:1

9.Cu ce este comparat Efraim ?

Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă mincinoasă.Osea 12,7

10.Care este sfatul cu care se se incheie cartea Osea ?

Cine este înţelept, să ia seama la aceste lucruri! Cine este priceput, să le înţeleagă! Căci căile Domnului Sunt drepte; şi cei drepţi umblă pe ele, dar cei răzvrătiţi cad pe ele. Osea 14,9

 

Foaie de lucru

□   Ai fost înşelat? _____________

□   Ai fost trădat? Cum te-ai simţit?_______________________________________________

□   Tu ai înşelat pe cineva?             _______________________________________________

□   Ce te-a determinat să înşeli?    _______________________________________________

□   Ce crezi despre următoarea situaţie?(marchează cea mai potrivită afirmaţie):

·         Osea  a fost predestinat să fie victima  trădării.

·         Osea a fost predestinat  la iertare.

·         Osea a fost predestinat la iubire necondiţionată.

 

Foaie de lucru

□   Ai fost înşelat? _____________

□   Ai fost trădat? Cum te-ai simţit?_______________________________________________

□   Tu ai înşelat pe cineva?             _______________________________________________

□   Ce te-a determinat să înşeli?    _______________________________________________

□   Ce crezi despre următoarea situaţie?(marchează cea mai potrivită afirmaţie):

·         Osea  a fost predestinat să fie victima  trădării.

·         Osea a fost predestinat  la iertare.

·         Osea a fost predestinat la iubire necondiţionată.

 Foaie de lucru

□   Ai fost înşelat? _____________

□   Ai fost trădat? Cum te-ai simţit?_______________________________________________

□   Tu ai înşelat pe cineva?             _______________________________________________

□   Ce te-a determinat să înşeli?    _______________________________________________

□   Ce crezi despre următoarea situaţie?(marchează cea mai potrivită afirmaţie):

·         Osea  a fost predestinat să fie victima  trădării.

·         Osea a fost predestinat  la iertare.

·         Osea a fost predestinat la iubire necondiţionată.

□   Ai fost înşelat? _____________

□   Ai fost trădat? Cum te-ai simţit?_______________________________________________

□   Tu ai înşelat pe cineva?             _______________________________________________

□   Ce te-a determinat să înşeli?    _______________________________________________

□   Ce crezi despre următoarea situaţie?(marchează cea mai potrivită afirmaţie):

·         Osea  a fost predestinat să fie victima  trădării.

·         Osea a fost predestinat  la iertare.

·         Osea a fost predestinat la iubire necondiţionată.

Foaie de lucru

No tags for this post.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *