Bârfa
6 octombrie 2015
Osea
6 octombrie 2015

Angajamente faţă de ceilalţi

Business theme photo collage composed of few images

2_Angajamente_fata_de_ceilalti.doc
2_Angajamente_fata_de_ceilalti.doc
2_Angajamente_fata_de_ceilalti.doc
45.0 KiB
67 Downloads
Details

Angajamente faţă de ceilalţi

 1. Obiective
 2. Să se înţeleagă natura benevolă a angajamentului faţă de ceilalţi.
 3. Definirea principiilor pe baza cărora hotărâm dacă ne luăm sau nu un anumit angajament faţă de ceilalţi.
 4. Sublinierea importanţei respectării angajament faţă de ceilalţi.
 5. Să se stabilească modul de tratare al unui angajament faţă de ceilalţi neînţelept.

Metode de lucru

 • Studiu individual
 • Discuţii în grup
 • Memorare
 • Concurs
 1. Desfăşurarea activităţii
 2. Acasă: Fiecare tânăr va primi un pasaj de studiat cu o săptămână înainte de întâlnire. (Dacă numărul tinerilor este prea mic, unii vor primi câte două pasaje, dacă este prea mare, se va da acelaşi pasaj mai multor tineri; important este ca fiecare să aibă ceva de studiat individual şi toate pasajele să fie abordate). Anunţaţi că pasajele vor fi studiate din perspectiva angajament faţă de ceilalţi

Se va căuta să se răspundă la următoarele întrebări:

 • Ce fel de angajament faţă de ceilalţi şi-a luat personajul? (înţelept, neînţelept, pripit, etc.)
 • Ar fi putut să nu-şi ia angajament faţă de ceilalţi respectiv?
 • Ce s-ar fi putut întâmpla dacă nu şi l-ar fi luat?
 • Ce s-ar fi putut întâmpla dacă, odată luat, nu şi l-ar fi respectat?[1]
 • Cum îi apreciaţi pe cei care nu şi-au ţinut angajament faţă de ceilalţi? (în cazul în care pasajul studiat prezintă o asemenea situaţie)
 • Ce l-ai fi sfătuit pe personajul din pasajul studiat dacă ţi-ar fi cerut sfatul înainte sau după luarea angajament faţă de ceilalţi?
 1. La întâlnire: Cereţi fiecărui tânăr să prezinte un raport scurt a ceea ce a studiat (povestirea în scurt a situaţiei, numirea angajament faţă de ceilalţi-ului şi aprecierile personale)
 2. La întâlnire: Trageţi concluziile pe baza celor studiate urmărind atingerea obiectivelor.
 3. Pasaje de studiat
 4. Geneza 40: 9-15, 20-23; 41: 1-13.
 5. Exodul 8:8-15,28-32; 9: 27-35; 10: 21-29; 12: 31-41.
 6. Iosua 2; 6:20-25.
 7. 1 Samuel 14: 24-46.
 8. 1 Samuel 25 (v. 21, 22).
 9. Estera 4:16-5:8; 7:1-6.
 10. Matei 26: 30-55, 69-75.
 11. Marcu 6: 19-28.
 12. Pasaje de memorat
 13. 15:4, u.p.
 14. „Mai bine o logodnă ruptă decât o căsnicie ruinată.” (E. White, Solii către tineret)
 15. Note ajutătoare pentru conducător
  1. Întrebări ajutătoare:
 • E păcat să calci un angajament faţă de ceilalţi?
 • Există, totuşi, situaţii în care poţi să nu respecţi un angajament faţă de ceilalţi? Dacă da, care sunt acelea?
 • Când celălalt nu-şi respectă angajamentele faţă de mine, eu am dreptul să fac la fel?
  1. Note în legătură cu pasajele de studiat:
  2. Geneza 40: Deşi angajamentul paharnicului nu este redat explicit el apare implicit din rugămintea lui Iosif şi din cuvintele paharnicului rostite 2 ani mai târziu (41:10)
  3. Exodul: De subliniat că Moise şi-a ţinut angajamentele faţă de Faraon, rugându-se de fiecare dată; chiar şi angajamentul din cap. 12:29 a fost respectat de Moise.
  4. Iosua: Un caz de angajament faţă de ceilalţi condiţionat; dacă Rahav şi cei din casa ei nu-şi făceau partea, israeliţii îşi puteau călca angajament faţă de ceilalţi
  5. 1 Samuel 14: Avem de-a face aici cu două angajament faţă de ceilalţi neînţelepte: unul este impus de Saul poporului, iar celălalt îl ia Saul faţă de popor în v. 38, 39.
  6. 1 Samuel 25: David este determinat de înţeleapta şi frumoasa Abigail să renunţe la planul neînţelept la care se angajase înaintea oamenilor lui.
  7. Estera: O împărăteasă virtuoasă îşi ia un angajament riscant faţă de poporul ei. Viaţa ei era în pericol dacă ar fi făcut ce s-a angajat că va face. Ea şi-a luat totuşi acest angajament, dar trebuie scos în evidenţă faptul că s-a asigurat mai întâi de aprobarea şi călăuzirea lui Dumnezeu şi a condiţionat respectarea angajamentului de susţinerea în rugăciune a întregului popor.
  8. Matei 26: Putem considera angajamentul lui Petru ca fiind un angajament faţă de semeni, dat fiind faptul că Isus era şi om, iar în momentele acelea, natura umană era mai evidentă ca oricând, iar nevoia lui Isus de susţinere din partea apropiaţilor era dintre cele mai umane. Petru se angajează să-i satisfacă tocmai această nevoie.
  9. Marcu 6: Orgoliul, beţia, desfrâul, compromisul sunt factori ce favorizează angajament faţă de ceilalţi neînţelepte.
 • Sugestii legate de obiective:
 1. Aproape în toate pasajele studiate, cei care şi-au luat angajament faţă de ceilalţi puteau să nu şi-l ia! Nimeni nu mă poate obliga să-mi iau un anumit angajament. Doar eu hotărăsc dacă să mi-l iau sau nu. Este posibil să pierd (material, relaţional, etc.) dar pot să nu-mi iau un angajament despre care cred că nu îl pot respecta sau că nu corespunde standardelor creştine.
 1. Cum pot face diferenţa între un angajament înţelept şi unul neînţelept?

Întreabă-te dacă respectând respectivul angajament faţă de ceilalţi Îl onorezi pe Dumnezeu sau nu!

Cântăreşte-ţi potenţialul financiar, emoţional şi fizic şi compară-l cu cerinţele angajamentului faţă de ceilalţi.

Străduieşte-te să înţelegi cât mai amănunţit ce presupune şi care ar putea fi consecinţele şi potenţialele riscuri ale unui angajament faţă de ceilalţi

Întreabă-te dacă respectându-l, aduci un beneficiu real cuiva.

 1. Pentru a nu fi înţeles greşit şi a putea respecta un angajament faţă de ceilalţi:

Exprimă cât mai clar şi mai concret ce te angajezi să faci şi ce nu!

Exprimă condiţiile în care vei respecta angajamentul.

Consideră respectarea angajament faţă de ceilalţi mai presus decât confortul personal.

 1. În cazul în care îţi dai seama că ţi-ai luat un angajament faţă de ceilalţi neînţelept şi te hotărăşti să ţi-l retragi, discută despre intenţia de a nu mai respecta angajament faţă de ceilalţi cu cei faţă de care ţi l-ai luat şi dă explicaţii cât mai concrete referitoare la motivele retragerii angajament faţă de ceilalţi-ului.
  1. Concurs:

Cine găseşte în Biblie cele mai multe relatări referitoare la angajamentul faţă de ceilalţi, indiferent dacă au fost respectate sau nu, înţelepte sa neînţelepte este declarat câştigător. Puteţi opta pentru eliminarea acelor pasaje care se regăsesc şi la ceilalţi, numărându-se doar cele care rămân. În acest caz există posibilitatea ca să câştige nu neapărat cel care a găsit cele mai multe pasaje, numeric vorbind, ci cel care a căutat acolo unde alţii nu s-au gândit să caute.

Puteţi pregăti acasă o prezentare creativă a pasajului studiat şi să veniţi cu ea în faţa grupei.

[1] Dacă este vorba de o situaţie în care angajamentul nu a fost respectat, întrebarea va fi: „Ce s-ar fi întâmplat dacă şi l-ar fi respectat?”

No tags for this post.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *