ÎNFRÂNAREA POFTELOR
14 februarie 2016
Sabatul copiilor – Sambata dimineata
14 februarie 2016

Sabatul copiilor – Vineri seara

Descarca predicile si imnurile powerpoint:

SABATUL COPIILOR  - VINERI SEARA.zip
SABATUL COPIILOR - VINERI SEARA.zip
SABATUL-COPIILOR-VINERI-SEARA.zip
3.4 MiB
101 Downloads
Details

DUMNEZEU CAUTĂ COPII, TINERI ADULŢI…

– COPII PREDICATORI –
– partea I-a –
– Sabatul copiilor 28-29 mai 2010 –
Vineri seara

1. Deschidere: Urmaţi-Mi, zice blând Hristos 350 I.C. str. 1.2.5
2. Rugă
3. Solo : O lumină mică sunt 16 Licu –
4. Predica 1 (Introducere) –
5. Solo: Se caută un om –
6. Predica 2 (Samuel) –
7. P. instr. –
8. Predica 3 (Iosia) –
9. Solo: Un copilaş pentru Domnul 57 Licu –
10. Predica 4 (David) –
11. Poezie: Ca David –
12. Solo: David, păstorul 38 Licu – i
13. Predica 5 (Iosif) –
14. P. instr. –
15. Cor: Predica 6 (Daniel) –
16. Solo: Vezi cum trei cu Daniel 415 I.C.
17. Predica 7 (Estera) –
18. Poezie: Ca Etera –
19. Cor: Fii curajos 43 Licu
20. Închidere: Simt un dor nespus, Isuse! 368 I:C.
21. Rugă
22. Cor: Toţii copiii lăudaţi 58 Licu

Predica 1 (introducere)

Dumnezeu caută astăzi copii, tineri şi adulţi care să stea înaintea Lui şi să audă zilnic vocea Lui, ca şi Samuel.
Caută copii, tineri şi adulţi, care să se teamă de Dumnezeu, să urască păcatul, să iubească neprihănirea şi adevărul în toate căile lor, ca şi Iosia.
Caută, copii, tineri şi adulţi, care sunt atinşi de dragostea Tatălui Ceresc şi nu se mai îngrijorează de nimic, nu le este frică de diavolul sau de oameni răi, nici de situaţii grele, pentru că se încred deplin în Dumnezeu, ca şi David.
Caută copii, tineri şi adulţi, care mai degrabă ar muri decât să păcătuiască în gândirea sau în atitudinea lor, ca şi Iosif.
Caută copii, tineri şi adulţi care, atunci când trec prin focul suferinţelor, al încercărilor şi al acuzaţiilor false, ies biruitori, pentru că se bazează pe Domnul lor, cum a făcut şi Daniel.
Caută copii, tineri şi adulţi plini de curaj, care-şi pun chiar viaţa în primejdie pentru salvarea copiilor lui Dumnezeu, care stau totdeauna de partea adevărului, ca şi Estera.
Caută copii, tineri şi adulţi plini de Duhul Sfânt, care sunt atât de mult înrădăcinaţi în dragoste, încât nimic nu-i poate opri să nu-i iubească pe alţii, oricât de mult ar fi provocaţi, ca şi Ionatan.
Caută copii, tineri şi adulţi, care sunt gata să facă orice pentru ca oamenii din jur să fie salvaţi, ca şi Ilie.
Caută copii, tineri şi adulţi, care să nu aibă în inima lor dorinţe după nimic şi nimeni altul decât după Dumnezeu Însuşi, aşa cum a ajuns să fie Petru.
Caută copii, tineri şi adulţi plini de milă, care pot să sufere cu cei ce suferă, să-i iubească pe cei păcătoşi, pentru că ei se consideră pe ei înşişi cei dintâi dintre păcătoşi, ca şi Pavel.
Caută copii, tineri şi adulţi blânzi, miloşi şi care sunt gata să conducă pe mulţi spre Canaanul Ceresc, ca şi Moise.
Pentru că Dumnezeu cere hotărâre, ascultare şi predare nu este nici o scuză ca tu să nu fii un om ca acesta. De aceea, noi trebuie să cerem ajutor de la Dumnezeu ca să avem aceste virtuţi.
Cere-i zilnic lui Dumnezeu să-ţi ajute să fii omul pe care-l caută Dumnezeu în aceste zile din urmă!

Amin!

Predica 2 (Samuel)

Dumnezeu caută astăzi copii, tineri şi adulţi care să stea înaintea Lui şi să audă zilnic vocea Lui, ca şi Samuel.

Chiar de când a fost dus de mama sa la templu, preotul Eli i-a încredinţat lucrări în slujba Domnului, potrivit cu capacitatea lui; lucrări, la început foarte modeste şi nu întotdeauna plăcute, dar, Samuel le-a îndeplinit cât a putut el de bine şi cu o inimă voioasă.
El a fost gata, chiar în miez de noapte, să asculte ceea ce Dumnezeu vrea să-i spună: „Vorbeşte, Doamne, căci robul tău ascultă!”
De aceea, Dumnezeu l-a ales să îndeplinească o mare lucrare pentru Israel, punându-l ca preot şi judecător peste poporul evreu:

1 Samuel 3,19-21: „Samuel creştea, Domnul era cu el, şi n-a lăsat să cadă la pământ nici unul din cuvintele sale.
Tot Israelul, de la Dan până la Beer-Şeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel prooroc al Domnului.
Domnul nu înceta să Se arate în Silo; căci Domnul Se descoperea lui Samuel, în Silo, prin cuvântul Domnului”.

1 Samuel 7,15: „Samuel a fost judecător în Israel în tot timpul vieţii lui”.

Să fim şi noi gata astăzi să ascultăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună, urmându-i exemplul lui Samuel! Amin!

Predica 3 (Iosia)

Dumnezeu caută copii, tineri şi adulţi, care să se teamă de Dumnezeu, să urască păcatul, să iubească neprihănirea şi adevărul în toate căile lor, ca şi Iosia.

După moartea lui Manase, care a făcut ce este rău înaintea Domnului, pe tronul lui Iuda, a urcat Amon, fiul acestuia. Dar şi Amon a continuat să meargă pe calea tatălui său, „a slujit idolilor cărora slujise şi tatăl său şi s-a închinat înaintea lor şi n-a umblat în calea Domnului”. După numai doi ani de domnie a fost omorât de slujitorii lui, iar în locul său a fost ales ca rege a lui Iuda, Iosia.
Pentru ca atunci când a urcat pe tronul lui Iuda, Iosia avea doar opt ani, nimeni nu i-ar fi dat vreo şansă de reuşită. Cu toate acestea, în numai 18 ani de domnie, Iosia a reusit să aducă o schimbare radicală în Iuda şi Ierusalim, realizând o adevărată reformă spirituală. De la spiritism, vrăjitorie şi o închinare idolatră, poporul s-a întors spre Dumnezeu, retrăind aceleaşi sărbători şi binecuvântări pe care nu le-au mai avut de pe vremea lui David. Mai mult, în Biblie citim astfel: „Înainte de Iosia n-a mai fost nici un împărat care să se întoarcă la Domnul, ca el, din toată inima, din tot sufletul şi din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise, şi chiar după el n-a fost nici unul ca el”.

Chiar dacă eşti doar un copil sau tânăr, sau chiar dacă eşti deja adult, să ştii că Dumnezeu are nevoie de astfel de oameni. Deci, îndrăzneşte să-i urmezi exemplul lui Iosia! Fă reformă în viaţa ta şi a altora!

Amin!

Predica 4 (David)

Dumnezeu caută, copii, tineri şi adulţi, care sunt atinşi de dragostea Tatălui Ceresc şi nu se mai îngrijorează de nimic, nu le este frică de diavolul sau de oameni răi, nici de situaţii grele, pentru că se încred deplin în Dumnezeu, ca şi David.

Saul şi oştenii lui sunt în luptă cu filistenii. Timp de patruzeci de zile, un păgân batjocoreşte pe Dumnezeu şi oştirea Lui. Cere un om să se bată cu el. Cuvintele sale au băgat spaima în Saul şi în armata lui. Ne-am fi aşteptat ca acela care era cu un cap mai înalt decât toţi ceilalţi să aibă curajul să lupte cu Goliat. Dar, la vederea uriaşului, tremura şi el împreună cu poporul. Dacă nu el, atunci poate Eliab, fratele mai mare al lui David, care credea că Samuel a făcut o greşeală când l-a trecut cu vederea şi a ales un copil fără experienţă. Dar şi Eliab tremura împreună cu toţi ceilalţi. În toată tabăra nu să găsea „un om”.
Parcă se aude strigătul lui Dumnezeu în toată ţara lui Israel: „Caut un om…”, dar nimeni nu aude glasul, afară de un copil care păzea oile. Tatăl său îl trimisese cu alimente la fraţii lui plecaţi la oştire. Ajuns acolo, îi priveşte pe filistean, pe ostaşii fricoşi în frunte cu Saul şi pe fraţii săi mai mari. El nu participase niciodată la război, nici măcar nu era instruit să mânuiască sabia sau scutul. Dar, în puterea lui Dumnezeu şi pentru apărarea cauzei Sale, este gata să se lupte cu uriaşul. Privindu-l cum vorbeşte despre Dumnezeul lui, despre experienţele sale, mulţi îl ironizau, dar el nu avea urechi pentru batjocorile care îi erau adresate. Este hotărât să se lupte cu filisteanul.
Împăratul, meşter în ale războiului, vrea să-l doteze cu „haine şi arme” de război. Dar David, aruncă armele lui Saul şi, cu armele sale simple, bizuindu-se pe puterea lui Dumnezeu, merge împotriva filisteanului, care a început să râdă de „naivitatea lui de copil”. Privindu-i cum se apropiau unul de altul, nimeni nu i-ar fi dat nici o şansă din o mie lui David. Cu toate acestea, ce biruinţă strălucită prin puterea lui Dumnezeu!

Da, Dumnezeu vrea astfel de „oameni”, nu doar unul sau şapte mii, El are nevoie de oricât de mulţi vor răspunde chemării Sale, de „a sta la spărtură” chiar cu preţul vieţii. Fii şi tu un David!

Amin!

Ca David

Să fiu ca David!
În tolba misiunii mele,
Să am deopotrivă
De vitejie şi de iubire – pietricele –
Şi să le pun în praştia credinţei,
Să cadă goliaţii
Pe câmpul de bătaie.
Ca nişte paie,
Ispitele să fugă speriate
Şi să se-aştearnă pacea
Ca un senin albastru după ploaie.
Aş vrea să fiu ca David,
O harpă ce-n durere şi-n lovire,
Să spună tuturor
A Domnului iubire.

Predica 5 (Iosif)

Dumnezeu caută copii, tineri şi adulţi, care mai degrabă ar muri decât să păcătuiască în gândirea sau în atitudinea lor, ca şi Iosif.

Istoria lui Iosif este istoria unui tânăr, care I-a îngăduit lui Dumnezeu sa-l pregătească pentru a juca un rol crucial în istoria Egiptului și în special în dezvoltarea a ceea ce avea să devină poporul Israel.
Succesul vieţii lui Iosif este foarte simplu şi foarte clar: a fost credincios mai întâi în lucrurile mici și a fost credincios şi în lucrurile mari.
Iosif s-a consacrat împlinirii voii lui Dumnezeu încă de copil, iar evenimentele ulterioare, care au apărut în experienţa lui, nu au adus nici o schimbare în hotărârea de a rămâne credincios lui Dumnezeu.
În fiecare relaţie a vieţii, în fiecare decizie oricât de mică sau mare, pe care a trebuit să o ia, Iosif a rămas credincios Domnului Său. Acesta a fost modul de viaţă a lui Iosif în casa lui Potifar, în închisoare și chiar și atunci când a devenit al doilea după împărat.
De aceea, Dumnezeu l-a pus stăpân mai întâi peste lucruri mici. Sclav fiind în casa lui Potifar, acesta l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea. Apoi a căpătat trecere înaintea mai marelui temniţei. Iar mai apoi, a devenit al doilea după împărat şi nu numai că a salvat viaţa egiptenilor, pe timp de secetă, dar a salvat şi viaţa familiei lui, chiar şi a fraţilor care-l vânduseră:

Geneza 41,41.42.44: „Faraon a zis lui Iosif: ‚Uite, îţi dau stăpânire peste toată ţara Egiptului’.
Faraon şi-a scos inelul din deget şi l-a pus în degetul lui Iosif; l-a îmbrăcat cu haine de in subţire şi i-a pus un lanţ de aur la gât.
Şi a mai zis lui Iosif: ‘Eu sunt Faraon! Dar fără tine nimeni nu va ridica mâna, nici piciorul în toată ţara Egiptului’”.

Geneza 47,11.12: „Iosif a aşezat pe tatăl său şi pe fraţii săi şi le-a dat o moşie în ţara Egiptului, în cea mai bună parte a ţării, în ţinutul lui Ramses, cum poruncise Faraon.
Iosif a hrănit cu pâine pe tatăl său, pe fraţii săi şi pe toată familia tatălui său, după numărul copiilor”.

Ce minunat să poţi să fii asemenea lui Iosif! Să poţi fii atât de tare în credinţa ta chiar în situaţii de criză sau mai ales în situaţii de criză! Eşti gata a-i urma exemplul lui Iosif?

Amin!

Predica 6 (Daniel)

Dumnezeu caută copii, tineri şi adulţi care, atunci când trec prin focul suferinţelor, al încercărilor şi al acuzaţiilor false, ies biruitori, pentru că se bazează pe Domnul lor, cum a făcut şi Daniel.

Daniel nu era decât un adolescent când a fost smuls din mediul familiar lui şi dus împotriva voinţei sale de către o armată străină în Babilon. Acolo curtea păgână şi-a desfăşurat toată fascinanta ei putere de corupere. Nici tata, nici mama nu-l puteau controla, iar ascultarea strictă de Dumnezeu putea să-l coste viaţa în noul mediu în care se afla. Dar Daniel învăţase din copilărie să ia hotărâri înţelepte. Fără îndoială că el a experimentat propria sa viaţă de rugăciune şi consacrare personală.

Daniel 1,8: „Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea împăratul, şi a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce”.

Daniel 6,10: „Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim şi de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea şi mai înainte”.

Şi Dumnezeu a ştiut să răsplătească din plin credincioșia lui Daniel. Şi Daniel a fost apreciat şi folosit în slujbe înalte, nu numai de Nebucadnețar, dar şi de Belșațar, Dariu şi Cir:
„Mulţi din tinerii de astăzi, crescând ca şi Daniel în familia sa din Iuda, studiind cuvântul lui Dumnezeu şi lucrările Lui, învăţând lecţiile unei slujiri credincioase, vor ajunge în adunări legislative, în săli de judecată sau curţi regale ca martori pentru Împăratul împăraţilor” (Educaţie, p.262).

Nu uita! Poţi să ajungi şi tu vreodată într-o situaţie ca a lui Daniel. Îndrăzneşte să fii un Daniel!

Amin!

Predica 7 (Estera)

Dumnezeu caută copii, tineri şi adulţi plini de curaj, care-şi pun chiar viaţa în primejdie pentru salvarea copiilor lui Dumnezeu, care stau totdeauna de partea adevărului, ca şi Estera.

Era evreică şi se afla acolo printre cele mai frumoase fete ale lumii, dar în ochii slujitorilor casei împărăteşti a strălucit doar ea. „Şi Estera căpăta trecere înaintea tuturor celor ce o vedeau”.
Îmi imaginez cât de greu a fost pentru împărat să aleagă pe una dintre toate acele fete! Treceau prin faţa lui fete de o frumuseţe rară. Şi fiecare fată care trecea făcea tot mai greu momentul alegerii. Clipe de mare tensiune pentru împărat. Dar a apărut ea… poate nu mai frumoasă decât altele, dar atât de demnă! Radia o feminitate şi o frumuseţe lăuntrică modelate de trăirea unei vieţi cu Dumnezeu. Împăratul a simţit că are în faţă o valoare, o „cetate” pentru care trebuie să lupte, care nu i se oferă pur şi simplu.
Estera a fost şi poate fi mereu un exemplu pentru tinerele fete aflate la răscruce de drumuri în viaţă.
La Estera frumuseţea fizică nu a însemnat totul, ea a cucerit, a biruit în viaţă prin felul ei frumos de a fi şi de a trăi, prin dispoziţia ei de a se lăsa călăuzită în deciziile ei de Cuvântul lui Dumnezeu şi de sfatul celor mai cu experienţă decât ea.
Cerul a ales-o pe Estera în această poziţie strategică de împărăteasă, cu mult înainte, pentru că a ştiut că în acel moment de criză în viaţa poporului Israel, ea va fi soluţia lui Dumnezeu.

„Nu toate stelele au inimi, însă toate inimile sunt stele. Dacă vrei să fii stea, mai întâi de toate, fii inimă!”

Amin!

Ca Estera

Când s-a văzut stăpână peste ţară,
Estera,
În loc să se îngâmfe,
A devenit misionară.
Ea a postit şi s-a rugat
Şi-a mijlocit pentru popor.
Credinţa ei
Şi viaţa ei aleasă,
A făcut-o peste o istorie întreagă
Împărăteasă.
Despre ea,
Glasul mărturiei
Povesteşte frumos până la noi,
Din eră în eră.

Vreau să fiu o Esteră!

No tags for this post.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *