Sabatul copiilor – Sambata dimineata

Sabatul copiilor – Vineri seara
14 februarie 2016
Sabatul copiilor – Sambata dupa amiaza
14 februarie 2016

Sabatul copiilor – Sambata dimineata

Descarca predicile si imnurile powerpoint:

SABATUL COPIILOR - SAMBATA DIMINEATA.zip
SABATUL COPIILOR - SAMBATA DIMINEATA.zip
SABATUL-COPIILOR-SAMBATA-DIMINEATA.zip
2.4 MiB
124 Downloads
Details

MAI CREZI CĂ EL VINE?

– COPII PREDICATORI –
– partea a doua –

– Sabatul copiilor 28-29 mai 2010 –
Sabat dimineaţă

1. Deschidere: Deşi nu ştim când 518 I.C.
2. Rugă
3. Zecimi şi daruri
4. P. instrumental
5. Povestea pentru copii –
6. Solo: Se aşterne frumos, peste suflet 528 I.C. – i
7. Predica 1 –
8. Cântare comunitate: Va veni o zi 495 I.C.
9. Predica 2 –
10. Solo: Fără hotar V.D.C. –
11. Predica 3 –
12. Predica 4 –
13. Cor: Domnul vine! 15 C.M.
14. Predica 5 –
15. Cântare comunitate: Sfârşitul veacului trăim 523 I.C.
16. Predica 6 –
17. Poezie: Domnul vine în curând! –
18. Cor: În curând se-arată Domnul 83 Licu
19. Predica 7 –
20. Cor: Sus în ţara mea din cer 11 Licu
21. Închidere: Mi-e dor de ce 493 I.C.
22. Rugă
23. Cor: Aştept măreaţa zi

Predica 1

În a doua Epistolă a lui Petru, în capitolul 3 cu versetele 3 şi 4, citim astfel:

„Înainte de toate să ştiţi că în zilele de pe urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor şi vor zice: ‘Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii’”.

Mai credeţi în apropiata revenire a lui Isus?
Se pare ca unii sunt afectaţi de aceşti batjocoritori şi nu mai cred cu toată inima.
Capitolele 24 şi 25 din Evanghelia după Matei sunt pline de făgăduinţe cu referire la revenirea lui Isus. În aceste capitole sunt arătate aşa de frumos şi evenimentele care vor avea loc cu puţin timp înainte de venirea Lui.
Eu Îl cred pe Isus când spune că El vine curând. Da, Isus vine curând!
Odată tata mi-a promis că o să-mi cumpere o bicicletă de ziua mea şi eu am crezut lucrul acesta. Dar, când s-a apropiat ziua mea, tata mi-a spus cu durere în glas, că-i pare foarte rău că nu-şi mai poate ţine promisiunea, pentru că este şomer. Am înţeles cât de mult ar vrea să îşi îndeplinească promisiunea făcută şi cât de rău se simte că nu poate.
Dragii mei, cu revenirea lui Isus nu este la fel. El a spus: „Iată Eu vin curând!” şi eu cred lucrul acesta.
Israele, pregăteşte-te ca să te întâlneşti cu Dumnezeul tău, căci „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţelor Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru tine şi pentru mine şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă”. 2 Petru 3,9
De ce nu a venit până acum?…
Pentru că ne aşteptă încă pe noi să ne spălăm hainele în sângele Mielului şi să fim gata la venirea Lui. Haideţi să ne pregătim si să-L lăsăm să-Şi împlinească făgăduinţele!
Va veni un timp când El va spune: „S-a sfârşit!” şi va reveni, dar… cum te va găsi pe tine?

Amin!

Predica 2

„Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui”. Apocalipsa 22:12

Prieteni, vouă vă place să citiţi? Cei mai mulţi dintre voi sunt destul de mari ca să fi citit deja mai multe cărţi. Cei mai mici, care nu ştiţi să citiţi, aveţi, desigur,cărţi de poveşti numai cu imagini. A văzut cineva dintre voi o carte care să nu aibă nici poze, nici versuri, nimic, afară de nişte foi colorate? Eu am adus acum cu mine o astfel de carte.
Aţi vrea s-o vedeţi? Iat-o!
Nu pare prea interesantă când o privim pe dinafară, dar, cu toate acestea, cartea aceasta ne prezintă cea mai minunată povestire din lume.
Iată, avem aici o pagină complet neagră. Nu este interesantă sau frumoasă, dar ea ne spune ceva important. Ea ne spune că noi toţi am păcătuit şi suntem lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
Pagina negră ne vorbeşte despre păcat.
Să privim la cealaltă pagină; ea este roşie ca sângele.
Pagina aceasta roşie ne aduce vestea cea minunată: Sângele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu ne curaţeşte de orice păcat.
Vedeţi foaia aceasta albă?
Ea ne arată ce s-a petrecut cu inimile noastre când i-am permis lui Isus să ne curăţească: Ele s-au făcut albe ca zăpada fiindcă sângele lui Isus ne spală de orice păcat.
Ultima pagină a cărţii fără cuvinte este, cred eu, cea mai frumoasă dintre toate. Priviţi numai la culoarea ei galbenă ca aurul! Ea ne vorbeşte despre străzile de aur pe care noi vom umbla într-o zi când vom ajunge la Domnul Isus în casa pe care El ne-a pregatit-o. Domnul Isus vrea ca toţi să ajungem acolo. De aceea a murit El pentru noi, a înviat şi acum ne pegăteşte fiecăruia câte un loc.
N-aţi vrea şi voi să-L cunoaşteţi pe Isus?
Eu vreau. De-abia aştept să-L văd şi să spun: Acesta este Dumnezeul meu în care aveam încredere că mă va mântui!

Amin!

Predica 3

„Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui” Apoc. 22,12
Isus vine curând. Nu este aceasta o veste minunată? Nu te face gândul acesta să vrei să locuieşti cu Isus? El Se întoarce să ne ia acolo, unde este El, dar depinde de fiecare dintre noi dacă ziua aceea va fi plină de bucurie sau o zi de întuneric şi groază.
Să ne încredem dar în El şi să Îl lăsăm să ne dea inimi noi, aşa încât să fim gata să-L întâlni!
Amin!

Predica 4

Preotul anglican Frederic Ferrar a fost un prieten apropiat al reginei Victoria a Angliei. Într-o împrejurare, el a relatat despre o conversaţie pe care a avut-o cu maiestatea sa după ce aceasta ascultase o cuvântare plină de putere, la capela palatului, despre revenirea lui Isus.
Mişcată profund de predică, i-a mărturisit: „Oh, cât de mult aş dori ca Domnul să vină în timpul vieţii mele!”
Când a întrebat-o de ce dorea atât de mult acest lucru, cu faţa strălucitoare, plină de o adâncă emoţie, ea a spus: ”Fiindcă îmi doresc nespus de mult să îmi aşez coroana la picioarele Sale sfinte!”
O manifestare triumfătoare de entuziasm şi de ardoare va străbate întregul Univers, atunci când Isus va reveni pe Pământ ca împărat.
Te gândeşti şi tu să aşezi coroana vieţii tale la picioarele împăratului Isus?

Amin!

Predica 5

Când Isus S-a înălţat la cer a promis că Se va duce şi ne va pregăti un loc. Biblia spune aceasta în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 3. El spune astfel: „După ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi.”
Dumnezeu ne iubeşte atât de mult încât a dat pe Fiul Său să moară pentru noi. Iar Isus S-a jertfit pe cruce pentru păcatele noastre, tocmai pentru că ne iubeşte atât de mult. De aceea, ne-a pregătit un locaş ca să fim aproape de El. Deci, Isus doreşte să fim salvaţi de pe această planetă mizerabilă şi plină de păcat, care, pe zi ce trece, este tot mai înjositoare înaintea lui Dumnezeu. Cum credeţi că priveşte această lume care este tot mai rea şi care Îl ia în batjocură pe Dumnezeu?
Regele din Ruanda a fost invitat să viziteze seminarul din ţara sa, Kigali. El urma să sosească la orele trei după amiază. La ora indicată, toată lumea era adunată în capela seminarului pentru a-l întâmpina pe rege. A venit ora trei şi a şi trecut, dar regele nu a sosit. A trecut şi ora patru şi regele tot nu a sosit. În jurul orei cinci, mulţi s-au plictisit să mai aştepte şi au plecat acasă. Peste o jumătate de oră au rămas foarte puţini aşteptători răbdători şi încrezători că regele va veni. La ora şase s-a auzit strigătul: VINE REGELE! VINE REGELE! Toţi care au auzit strigătul s-au grăbit să-l întâmpine, însă toţi cei care au plecat nu au mai avut această favoare.
Mulţi dintre cei care aşteaptă astăzi venirea lui Hristos vor obosi şi se vor plictisi aşteptându-L şi nu vor fi pregătiţi să-L întâmpine.
Ajută-ne pe toţi de aici, Doamne Isuse, să ne pregătim şi să fim gata când Tu vei reveni pe norii Cerului! Ajută-ne să ducem vestea cea bună şi altora, ca şi alţii Te cunoască şi să Te urmeze!
Amin!

Predica 6

În curând un mic nor dinspre răsărit se va apropia înconjurat de o mulţime de îngeri şi o mare slavă. Vine Isus! Vine Isus să judece vii şi morţii!
Tu eşti pregătit să-l întâmpini?… Suntem noi toţi pregătiţi?… Hai să ne pregătim să-L întâlnim pe Domnul cu bucurie!
Ce minunat va fi atunci când îngerii vor da copiii înviaţi în braţele mamelor şi vor pleca toţi spre cer.
Doriţi şi voi să fiţi acolo? Eu de-abia aştept să ajung pe Noul Pământ să mă joc cu leul, cu lupul şi să mă întâlnesc cu Isus.
Haideţi să ne pregătim să-L întâlnim pe Isus pe norii cerului! Eu vreau să fiu acolo şi aş dori ca nimeni de aici să nu lipsească!

Amin!

Domnul vine în curând!

Domnul vine în curând,
Însoţit de îngeri mii,
Ca să ia de pe pământ
Pe iubiţii săi copii.

De aceea, noi, cuminţi
Vrem mereu să fim şi buni,
Cu ai noştri scumpi părinţi
Să fim Domnului cununi.

Şi-n curând, când va veni,
Vom privi spre El senin.
Îl iubim şi-L vom iubi,
Până-n veci de veci!
Amin!

Predica 7

Isus a spus: „Eu vin curând!”, aducând o mare şi minunată speranţă întregii omeniri. Apoi, a fost crucificat. După şase săptămâni, doi îngeri le-au amintit ucenicilor Săi că: „Acest Isus, care S-a înălţat la cer în mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer” (Fapte 1,11).
Mesajul s-a auzit din nou prin apostolul Pavel, care a spus: „Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos” (1 Tesaloniceni 4,16).
Petru a declarat: „Ziua Domnului însă va veni…” (2 Petru 3,10). Şi Ioan a repetat solia: „Iată, El vine pe nori şi orice ochi Îl va vedea…” (Apocalipsa. 1,7).
Şi an de an, solia de speranţă a fost transmisă de alte mii de persoane, când creştinii au spus, de la naţiune la naţiune, vestea că Domnul lor va reveni într-o zi ca Rege al regilor şi Domn al domnilor. Şi astăzi creştinii spun lumii că Isus revine.
Care să fie atitudinea noastră vis a vis de revenirea Domnului Isus Hristos? Să-i spunem din toată inima: „Isuse, suntem bucuroşi că vei reveni! Suntem dornici să Te vedem! Vrem să locuim cu Tine, în minunata ţară a păcii, pe care o pregăteşti pentru cei ce Te iubesc! Şi noi Te iubim şi vrem să fim gata să Te întâlnim, când vei reveni”!

Amin!

No tags for this post.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *