ZAHARIA
7 octombrie 2015
AI PREFERA SĂ….?
9 octombrie 2015

MALEAHI

13_Maleahi.doc
13_Maleahi.doc
13_Maleahi.doc
63.5 KiB
81 Downloads
Details

AUTOSTRADA – FIŞA nr.   

                                                                                                             Săptămâna              

                                                                                    _______   TESTUL     ______                        Titlul

                                                                                    ______MALEAHI_____            Referinţa  biblică 

                                                                                                                                     Expresii  interesante

□   „Voi blestema  binecuvântările”                                          Maleahi  2;2

□   „Solul Legământului”                                                        Maleahi 3;1

□   „Eu sunt Domnul, nu mă schimb”                                     Maleahi   3;6

□   „Puneţi-mă la încercare!”                                                    Maleahi   3; 10

□   „Degeaba slujim  lui Dumnezeu”                                       Maleahi   3; 14

□   „O carte de aducere aminte.”                                               Maleahi  3; 16

□   „Ziua Domnului”                                                               Maleahi  4; 5

                                                                                                                                               Idei  spirituale

□   Fiecare lucru, fiecare gest, fiecare cuvânt şi gând sunt consemnate în cărţile din cer.

□   Încrederea în Dumnezeu înseamnă :zecime, plata impozitelor şi a taxelor legale, etc.

□   Dragostea lui Dumnezeu pentru Israel presupune mustrări.

□   Ziua  Domnului este atunci când se va vedea diferenţa dintre neprihănire şi cel rău; este ziua care va arde; este mare şi înfricoşată.

                           Date  istorice                                                                                       Comentarii – note

  Numele: MALEAHI = mesagerul lui Iahve.

Date personale:

S-a născut după Neemia. A activat după perioada exilului.

 

Cadrul istoric:

Formalismul se instalase iar în serviciul de la templu. Poporul practica înşelăciunea faţă de Dumnezeu. Preoţia era coruptă. Se pare că israeliţii au uitat repede exilul şi pe măsură ce deveneau iar o naţiune se instala şi formalismul în religie. Se instala o letargică aşteptare a lui Mesia.

Se practicau căsătoriile mixte.

Mesajul:

Maleahi vorbeşte despre pocăinţă şi corectitudine în plătirea zecimii. Dumnezeu promite eliberarea şi restaurarea finală. Profeţia lui Maleahi face legătura între perioada Vechiului Testament şi cea  a Noului Testament.

AUTOSTRADA

Activitaţi  părtăşie

                    Lui Dumnezeu (care zice puneţi-Mă la probă)

CINSTEA

Omului (care zice: cu ce te-am înşelat?)

Tema  pentru discuţie/ dezbatere

Întrebări/ idei start

Bibliografie  ajutătoare ___________________________________________________________ 

Activităţi  de  părtăşie

Alte  idei  interesante:

Maleahi

1.Cui a dat domnul moştenirea lui Esau?

a.fratelui sau Iacov

b.rămăşiţei lui Avram                   (1,3)

c.Şacalilor din pustiu

 

2.Cum a fost nesocotit numele Domnului?

a.prin faptul că se aduceau pe altar bucate necurate

b.prin aducerea vitelor şchioape, oarbe – ca jertfa                               (1,6.7)

c.prin faptul că dispreţuiau masa Domnului

 

3.Către cine se adresa Domnul prin cuvintele : ”Voi blestema  binecuvântările voastre”:

  1. către poporul Israeel

b.către cei neascultatori                      (2,1.2)

c.către preoţi

 

4.Ce trebuie să păzească buzele preotului:

a.legea

b.ştiinţa                       (2,7)

c.binecuvântarea

 

5.Cu ce compară Domnul pe Solul Său?

a.cu focul

b.cu leşia                                                     (3,2)

c.cu argintul

 

6.Din ce cauză nu au fost nimiciţi copiii lui Iacov:

a.datorită pocăintţi lor

b.din cauză că Domnul nu se schimbă                     (3,6)

c.pentru că erau puţini

 

7.Completează – “Ei vor fi ai Mei………în ziua pe care o pregătesc Eu.”   (3,17)

 

8.Potrivit lui Maleahi, ce se întâmplă cu cei trufaşi şi răi?

a.le merge bine

b.scapă                                 (3,15)

c.vor fi blestemaţi

 

  1. Ce se va întâmpla cu cei care se tem de numele Domnului?

a.vor călca în picioare pe cei răi

b.vor sări ca viţeii din grajd                                 (4,2.3)

c.va răsări soarele neprihănirii peste ei

 

10.Proorocul Iona va întoarce inimile:

a.părinţilor spre copii

b.copiilor spre părinţi                        (4,6)

c.toate variantele de mai sus

Proiect

         CATERING 

 

         CATERING  –  servire hrană sau alimente la domiciliu

 

 

–         Pentru realizarea acestui proiect vor fi contactate primăriile care vor fi solicitate să pună la dispoziţie liste cu persoane sau familii sărace

–         Se vor oferi acestor persone periodic (zilnic sau săptămânal) hranpă sau alimente în funcţie de posibilităţile financiare ale Bisericii

–         Numărul de persoane alese va fi în funcţie de persoanele care se pot implica în acest proiect

 

–         Implicarea Bisericii în nevoile societăţii

–         Stabilirea de contacte cu oficialităţile

–         O imagine mai bună a Bisericii

 

Alimente care pot fi obţinute prin donaţii sau cumpărate.

Cutii, ambalaje curate, igienice.

 

 

-Să  existe continuitate !

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIVE

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALE

 

 

 

 

 

RECOMANDARE

 

 

No tags for this post.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *