Experienta inter-culturala
26 octombrie 2015
ÎNTRECEREA FRUCTULUI
26 octombrie 2015

CATASTROFA

  1. CATASTROFA

– se împart copiii în grupe (cu numãr egal de membri)

– în grupã, fiecare copil are câte o meserie, iar grupa rerpezintã un oraº.

– membrii unei grupe se aºeazã în ºir indian, aºezaþi pe vine sau pe jos, iar  grupele se        aºeazã paralel (cu distanþe mai mari între ele)

– când conducãtorul jocului va striga: „ESTE NEVOIE ÎN ORAª DE UN  ÎNVÃÞÃTOR”, de exemplu, „învãþãtorul” fiecãrei grupe se va ridica ºi îºi  va ocoli grupa lui pentru a reveni la     loc.

– pot fi strigate mai multe meserii deodatã: „ESTE NEVOIE ÎN ORAª DE UN DOCTOR,  DE UN ªERIF ªI DE UN POMPIER.” Aceºtia se vor ridica, vor   ocoli grupa ºi se vor aºeza la locul lor. DAR atenþie, ºerifii nu vor pleca decât în   momentul  în care doctorii au revenit la locul lor, iar pompierii doar atunci când   s-au întors ºerifii (ca la „Coºul cu fructe”).

– când conducãtorul jocului va striga „CATASTROFà ÎN ORAª”, fiecare membru            începând de la un anumit capãt, va ocoli grupa pentru a reveni la locul  lui. Dar atenþie la ordinea plecãrii (vezi explicaþiile de mai sus).

 

ECHIPÃ (ORAª): TÂMPLAR, PREOT, POLIÞIST, ÎNVÃÞÃTOR, DOCTOR, MECANIC,  POMPIER, PRIMAR

No tags for this post.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *