Fluturasi pentru discutie
11 octombrie 2015
Cum să laşi o amprentă care este greu de şters
11 octombrie 2015

Ghid pentru programul de sărbători

Ghid.doc
Ghid.doc
Ghid.doc
46.0 KiB
106 Downloads
Details

Ghid

pentru programul de sărbători

 

Program dedicat naşterii Domnului (24 dec.)

 1. Program de misiune (Concert umanitar) – pentru bisericile cu resurse

. Concert de muzică dedicat naşterii Domnului (susţinut de copii sau tineri) cu strângere de fonduri pentru un caz ce necesită o disperată nevoie (cazul ales dintre ne- AZŞ) –programul se va susţine  în biserică

– se vor da invitaţii menţionându-se scopul concertului şi vor fi invitaţi oficialităţile locale alături de invitaţii din localitate

– se vor oferi Calea către Hristos şi eventual Biblii celor care nu au(după posibilităţi)

 1. Concert de muzică dedicat naşterii Domnului (susţinut de copii sau tineri) la Casa de Cultură sau la o altă sală de spectacole cu strângere de fonduri pentru o situaţie disperată dintre ne-AZŞ

– se va organiza împreună cu primăria iar fondurile strânse vor fi date primăriei pentru a le destina cazului ales

– dacă este posibil se va oferi o masă caldă minimală pentru cei săraci din localitate organizată de membrii bisericii în condiţiile oferite de primărie

– se vor da invitaţii oficialităţilor şi localnicilor

– după posibilităţi se poate oferi Calea către Hristos

 1. Dedicaţii muzicale specifice evenimentului naşterii Domnului cântate personalităţilor din localitate şi persoanelor deschise Evangheliei (la domiciliul lor de către un grup de tineri sau adulţi) cu oferirea cărţii Calea către Hristos

– nu se primesc daruri din partea celor cărora le facem dedicaţia muzicală (bani sau alte produse)

 1. D. O felicitare cu text religios oferit vecinilor la care ataşăm un text biblic şi cartea Calea către Hristos sau altă carte potrivit nivelului lor de deschidere religioasă
 1. O masă caldă celor lipsiţi din localitate organizat la primărie în parteneriat cu ei sau în alt local public cu posibilităţi de a încălzi mâncarea

– nu este de preferat la biserică , dar dacă se găseşte oportun , după caz , funcţie de spaţiu  este posibil

 1. Pachet dus la cei săraci acasă sau o masă caldă servită la domiciliul lor

– se poate face acest proiect având partener primăria

– eventual antrenând şi persoane ne – adventiste în proiect

 1. Program pentru biserică
 1. Program de cântece specific evenimentului cu invitaţi dintre cunoscuţii şi prietenii ne – adventişti ai membrilor bisericii

–      o prezentare scurtă de către pastor sau prezbiter (10 – 15 min) privind evenimentul naşterii Domnului

 • experienţe alese care evocă naşterea din nou(venirea la credinţă )pe care le relatează membrii bisericii ca o expresie a naşterii Domnului în inima lor
 • experienţele să nu lezeze credinţa ortodoxă a invitaţilor
 • să ilustreze înnoirea vieţii celor câştigaţi de adevăr
 • oferirea unei felicitări invitaţilor noştri
 • dacă sunt puţini – un cadou muzical fiecărui invitat
 • o rugăciune specială pentru cei invitaţi
 • dacă avem cunoştinţă de unele fapte bune ale celor invitaţi dintre ne – adventişti le evocăm sau îi rugăm pe ei să ni le împărtăşească , ca fiind expresia gestului creştin animat de Dătătorul veşnic
 • o masă de părtăşie unde este posibil

Program dedicat Anului Nou (31 dec.) 

 1. Program de misiune
 • Unele programe pot fi preluate din cele propuse pentru 24 dec. şi adaptate
 • În special cele cu oferte pentru nevoile celor lipsiţi sunt deschise
 • Concertele sunt mai puţin oportune sau chiar deloc în această ocazie cu excepţia celor susţinute la biserică ( dar chiar şi aici oamenii nu vor veni , deoarece se centrează pe evenimentul revelionului)
 • Biserica locală va trimite felicitări oficialităţilor din localitate (primărie,instituţii, personalităţi) ca un semn de preţuire şi ocazie de urări spirituale – se va ataşa textul suport
 • O felicitare de Anul Nou pentru vecinii noştri

II .      Programul bisericii – propunere

 1. Deschidere – Rugă – Cor sau cântare cu comunitatea – 7 min.
 2. Colecţia de mulţumiri şi binecuvântări – fraţi şi surori evocă scurt motive concrete pentru care îi mulţumeşte Tatălui Ceresc pentru dovezile pline de dragoste din anul 2005 – 5-7 min.
 3. Poezie – 2 min.
 4. Rugăciune de mulţumire cu comunitatea pentru binefacerile Domnului din 2005 (e de dorit şi în grupe mici pentru a se ruga toţi) – 3-5 min.
 5. O recenzie a evenimentelor pe care le-a avut biserica în 2005 – 3-5 min.
 6. O cântare cu comunitatea – 3-4 min.
 7. Experienţa anului – o experienţă deosebită personală – 3-5 min.
 8. Cor sau o cântare instrumentală – 4 min.
 9. Rugăciuni ascultate – evocări ale răspunsului la rugăciune – situaţii concrete ce pot fi spuse 5-10 min.
 10. Convertirea anului – o convertire care a marcat biserica locală – evocarea celui convertit (dacă avem acest caz) – 4-5 min.
 11. Rugăciune cu comunitatea pentru persoana convertită -2 min.
 12. Cântare cu comunitatea – 3-4 min.
 13. Mesajul durerii – un caz sau mai multe din comunitate de suferinţă sau deces evocate – 5 min.
 14. Rugăciune pentru situaţiile de durere existente în comunitate şi implorarea mângâierii sufletelor afectate – fie inundaţii, fie boală, sau pierdere prin deces a familiilor din biserică – 2 min.
 15. Împărţirea făgăduinţelor – citirea câtorva din ele cu angajamentul celor ce le-au citit – 10 min.- comunitatea va cânta în timp ce se împart făgăduinţele
 16. Făgăduinţa bisericii pentru anul 2006 – 2 min.
 17. Poezia anului 2006 – 3 min.
 18. Consacrarea bisericii locale – se va citi de către pastor textul dedicării cu pauzele pentru aminul bisericii ( asemănător dedicării lăcaşului de cult inaugurat) – prezbiterul – 4 min.
 19. Rugăciunea de consacrare – pastorul bisericii – 2-4 min.
 20. Închidere – Rugă

Textul consacrării: 

Ca o expresie vie a recunoştinţei noastre pentru revărsarea uimitoare a binecuvântărilor Tale, Părinte bun, venim această biserică , ca o jertfă vie să-ţi mulţumim pentru conducerea Ta din anul 2005 , în care harul Tău ne-a îmbrăcat vieţile cu protecţie divină şi cu belşug de dragoste nemeritată

 • conştienţi de solemnitatea acestui timp final de istorie a lumii vrem să ne trimiţi Duhul Sfânt , în plinătatea Lui pentru unitate în biserică, pentru creşterea ei şi pentru o calitate a vieţii spirituale care să-ţi slăvească Numele Tău şi mântuirea pe care o oferi
 • vrem să depindem de Tine în fiecare zi prin studiul sârguincios al Cuvântului şi prin rugăciune stăruitoare
 • vrem să păzim Sabatul Tău sfânt prin dedicarea vieţilor noastre doar lucrărilor Tale sfinte din această zi , concentrându-ne în închinare sfântă, devoţiune şi relaţii pline de dragoste
 • vrem să primim de la Tine stilul de viaţă sănătos prin care să-ţi oferim trupurile noastre ca o jertfă vie şi ca temple curate ale Duhuli Sfânt, ferindu-ne de tot ceea ce

întinează şi murdăreşte corpurile noastre

 • vrem să ne ataşăm Spiritului Profetic pentru ca învăţătura lui să înalţe standardele creştine în viaţa bisericii şi în viaţa fiecărui suflet şi să ne cerceteze inima pentru o predare totală şi o trezire a evlaviei creştine
 • vrem să mărturisim minunile Tale şi mântuirea Ta veşnică prin lucrarea noastră personală de împlinire a nevoilor celor nemântuiţi şi prin misiune continuă a bisericii în acest loc
 • vrem să proclamăm Adevărul Tău prin toate mijloacele pe care Tu ni le dai şi să ne oferim vieţile noastre în care şi prin care să vorbeşti oamenilor din localitatea aceasta de o viaţă nouă şi fericită în Domnul nostru Isus Hristos

Conştienţi că tot ceea ce vrem este posibil doar prin puterea Duhului Tău Sfânt , cerem de la Tine Ploaia puterii Tale nemărginite şi ne consacrăm personal şi ca biserică Numelui Tău Celui Sfânt pentru , în aceste timpuri pentru ca să se vadă slava Ta prin noi , AMIN

No tags for this post.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *