ASTĂZI, O NOUĂ ZI
14 mai 2015
ATÂT DE APROAPE
16 mai 2015

Aşteptând şi adormind

Asteptand si grabind
Asteptand si grabind
Asteptand si grabind.doc
61.0 KiB
270 Downloads
Details

Aşteptând şi grăbind

Sau

Aşteptând şi adormind

1.INTRODUCERE

2.IMN MISIONAR

3.TEMA 1

4.IMN MISIONAR

5.TEMA 2

 1. VERSET

7.TEMA 3

8.IMN MISIONAR

9.BUCURIA NU-I PENTRU LENEŞI!

10.ANGAJAMENT

Material pregătit de Eduard Cristea

Director Tineret, Conferinţa Transilvania de Sud

PRECIZARE : introducerea şi temele1-5 vor fi distribuite spre pregătire şi prezentare unor tineri care pot folosi, dacă vor, ideile prezentate.

 

1.INTRODUCERE

 

Un creştin simplu dar consacrat, pantofar de meserie, a fost întrebat odată de un nou venit prin localitate cu ce se ocupă. Omul a răspuns

– Eu sunt misionar, iar în timpul liber repar încălţăminte.

Scopul existenţei bisericii este misiunea:

– Hristos a chemat pe ucenici pentru a face din ei pescari de oameni (Marcu 1,16-18)

– după înviere, mandatul ferm dat urmaşilor Săi de Hristos a fost pentru (Mat 28,18-20)

– la înălţare ultimele cuvinte ale Mântuitorului s-au referit tot la acest subiect (Fapte 1,8-9)

-primii creştini se pare că au înţeles ce rost au (cartea Faptele Apostolilor e aproape în totalitate o relatare a activităţii misionare şi a persecuţiilor suferite din acest motiv.)

 

Oare azi, adventiştii din secolul XXI există tot pentru asta? Tu ce crezi?

 

 

2.IMN MISIONAR

(grup, cor sau solo)

3.TEMA 1

Cei mai mulţi adventişti nu sunt implicaţi în misiune organizată.

Precizare:

Se lucrează pe grupe mici de 6-8 persoane. Fiecare va completa chestionarul şi apoi se dă un răspuns numeric X persoane au activitate misionară regulată, X nu au. Se adună rezultatele de la grupe şi rezultă că din 100 de oameni prezenţi, X au activitate misionară regulată.

a.Radiografie: bifaţi ce corespunde

 

În ultimele 6 luni:

 

 

˜ am ţinut seminar Biblic

˜ am prezentat casete cu conţinut Biblic unui grup de prieteni

˜ am împărţit pliante Sola Scriptura

˜ am făcut colportaj

˜ am mers cu biblioteca mobilă

˜ am mers cu sondaje de opinie

˜ am adus pe cineva la biserică de cel puţin 6 ori

˜ am împrumutat cărţi spirituale unor vecini-colegi şi am discutat apoi cu ei

 

 1. b) Se caută răspuns la întrebarea : ”de ce majoritatea adventiştilor nu sunt implicaţi în misiune?”

 

Sugestii de răspuns:

–   Fapte 4,20 4,31, Marcu 7,31-36

 • se caută citate din spiritul profetic ce spun că cine vine la Hristos şi e născut din nou devine misionar.
 • răspunsuri superficiale şi nereale:
 1. eu n-am talanţi pentru asta
 2. n-am timp
 3. oamenii nu sunt interesaţi de adevăr

 

4.IMN MISIONAR

5.TEMA 2

Este valabilă porunca domnului Hristos: ”Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile…” pentru toţi urmaşii săi sau nu?

(Se poate lua un vot în sală.)

Caută să stabileşti ce argumente se pot invoca pentru fiecare poziţie.

 

De exemplu:

 • e un pachet întreg: faceţi ucenici + botezaţii + învăţaţii = e doar pentru pastori, pentru că doar ei pot boteza.
 • e doar pentru cei ce au darul de învăţător
 • a fost doar pentru ucenici
 • e pentru toţi creştinii, deoarece versetul 20 spune: „până la sfârşitul veacului”

 

 

(Caută în Spiritul profetic să vezi cum sunt comentate aceste cuvinte ale lui Isus.)

 

„Dumnezeu a pus asupra fiecărui credincios răspunderea de a se strădui pentru salvarea celor neputincioşi şi apăsaţi…” Evanghelizare – pag.215, alin. II

 

„Cel ce este pocăit cu adevărat, va lucra pentru salvarea altora care sunt în întuneric. ” Evanghelizare – pag.215, alin. III

 

 1. VERS

O inimă aşteaptă

 

În noapte rătăcită, o inimă aşteaptă

Cuvânt de mângâiere durerea să-i aline,

Mai mult decât un strigăt tăcerea-i depărtată

Prin labirint de negur ajunge pân la tine.

 

 

O inimă aşteaptă, dar poarta-zăvorâtă

Suspinul neputinţei mai sângerează-n ruine,

O mână să-i deschidă, dar mâna lumii-i frântă

Şi glasul mâinii frânte ajunge pân la tine.

 

Zdrobită sub povară, o inimă aşteaptă

Balsamul vorbei, faptei, durerea să-i aline,

Dar nu-i nici o privire pe rana ei plecată,

Tristeţea aşteptării te caută pe tine.

 

O inimă aşteaptă, de-atâta vreme-aşteaptă

Solie despre ceruri, o rază de lumină,

Speranţa vindecării şi smulgerii din moarte

Auzi cum tot suspină…

 

Pe pragul deznădejdii, pe cea din urmă treaptă

O inimă aşteaptă, o inimă te-aşteaptă…

 

7.TEMA 3

De ce ne cere Hristos să ne implicăm în misiune?

 

 1. nu are alte metode de a evangheliza lumea (are nevoie de ajutorul meu)
 • ba nu, cu îngerii putea să-şi termine lucrarea mult mai repede şi mai bine
 1. cine nu munceşte nu poate fi răsplătit (du-te în via mea şi-ţi voi da viaţa veşnică)
 • fals, mântuirea e un dar gratuit (Ef. 2,8-9)
 1. caracterul meu nu-i format pentru cer până când nu-mi pasă de cei ce pier
 • eu trebuie să ajung să gândesc şi să acţionez ca Hristos (Fil 2,5), să iubesc pe păcătoşi ca El şi să fac tot ce pot pentru a-i conduce la mântuire cum a făcut Isus.
 • E adevărat că oamenii ce nu cunosc pe Hristos au nevoie de lucrarea noastră, dar dincolo de asta, cel ce câştigă în primul rând sunt eu. Ori de câte ori faci ceva pentru mântuirea altuia o faci de fapt pentru mântuirea ta.

(Caută argumente din Biblie şi din Spiritul profetic, care să susţină acest ultim răspuns)

 

„Cel mai bun medicament pe care îl puteţi da Bisericii nu este ţinerea de predici sau cuvântări ci a le pune în faţă un plan de lucru. Dacă ei sunt puşi la lucru, cei descurajaţi vor uita curând descurajarea lor, cei slabi vor deveni tari, cei neştiutori inteligenţi şi toţi vor fi pregătiţi să vestească adevărul aşa cum este el în Isus. Ei vor găsi în El un ajutor care a făgăduit că va mântui pe toţi cei ce vin la El.

Legătura dintre activitate şi spiritualitate– Acei care sunt cei mai activi, ocupaţi spre a-şi îndeplini cu credincioşie lucrarea lor, în câştigarea de suflete pentru Hristos sunt cei mai dezvoltaţi în spiritualitate şi devoţiune. Tocmai lucrarea lor activă formează mijloacele spiritualităţii lor. Există primejdia ca religia să piardă în adâncime ceea ce câştigă în lărgime. Aceasta n-ar trebui să fie aşa dacă, în locul predicilor lungi s-ar da o educaţie înţeleaptă celor noi veniţi în credinţă. Învăţaţi-i, dându-le ceva de făcut în vreo ramură de lucrare spirituală oarecare şi atunci dragostea lor dintâi nu va seca, ci va creşte în ardoare. Faceţi-i să simtă că ei nu trebuie să se sprijine pe comunitate, în ce priveşte întreţinerea lor: ci trebuie să aibă rădăcină în ei înşişi.

 

         Creşterea creştină va fi învederată –Nimic nu subminează şi distruge spiritualitatea unui suflet mai repede ca închiderea lui egoisţă în sine şi îngrijirea numai de sine. Aceia care se lasă conduşi de înclinaţia lor egoistă şi neglijează să îngrijească de sufletele şi trupurile acelora pentru care Hristos şi-a dat viaţa, nu mănâncă din pâinea vieţii şi nu beau din izvoarele mântuirii. Ei sunt uscaţi şi fara sevă, asemenea unui pom care nu mai face rod. Ei sunt nişte pitici spirituali care îşi consumă mijloacele numai pentru ei; dar „ceea ce seamănă cineva, aceea va şi culege”. Evanghelizare – pag.216

8.IMN MISIONAR

9.BUCURIA NU-I PENTRU LENEŞI!

De ce există mulţi adventişti plictisiţi, blazaţi, fără satisfacţii profunde, căutându-şi bucuria în ofertele otrăvite ale vrăjmaşului?

Răspunsul e limpede: pentru că nu fac nimic pentru alţii.(Luca 10,17 : Is 53,11 pp)

Povestire misionară care să confirme ideea de mai sus. (cel mai bine ar fi dacă s-ar realiza cu un povestitor autentic. O variantă ar fi povestirea de mai jos )

„Douăzeci şi doi de ani după semănarea seminţei – După ce s-a terminat programul de la biserică o soră m-a luat cordial de mână, arătând mare că a întâlnit-o încă o dată pe sora White. Ea m-a întrebat dacă îmi amintesc de invitaţia ce m-i s-a făcut cu 20 de ani mai înainte de a vizita o casă de buturugi în pădure. Ea ne-a dat ceva de gustat şi eu am lăsat acolo o cărticică “Experienţe şi viziuni”.

Ea a declarat că a împrumutat aceea cărticică la vecinii ei, când familii noi s-au aşezat în jurul ei, până ce nu a mai rămas din această carte decât foarte puţine file; şi ea şi-a exprimat o mare dorinţă de a căpăta o altă carte. Vecinii ei aveau dorinţa de a vedea şi pe scriitorul ei. Ea spunea că atunci când a fost chemată să asculte o cuvântare despre Isus şi despre frumuseţile cerului, pe care am ţinut-o eu, cuvintele care au fost rostite cu atâta ardoare nu le-a uitat niciodată. De la acel timp, domnul a trimis pe slujitorii Săi ca să le predice adevărul şi acum se formase acolo o grupă care respecta Sabatul. Influenţa acelei cărticele uzată acum de atâta citit, s-a întins de la unul la altul, săvârşindu-şi lucrarea în tăcere, până ce terenul a fost pregătit pentru sămânţa adevărului.

Eu mi-amintesc bine de călătoria pe care am făcut-o în Michigan acum 20 de ani. Ne aflam la 15 mile de localitatea unde urma să ţinem conferinţa. Vizitiul nostru, a pierdut de mai multe ori drumul şi în cele din urmă a recunoscut că ne-am rătăcit. Am călătorit în ziua aceea 40 de mile prin pădure, peste buturugi şi arbori culcaţi, căci rar se observa vre-o urmă de drum…

Nu puteam să înţelegem pentru ce am fost lăsaţi să facem această colindare ciudată în pustie. Niciodată nu m-am bucurat ca atunci, când am dat peste un luminiş în care se afla o căbănuţă clădită din buturugi. Aici am cunoscut-o pe sora despre care am vorbit mai sus. Ea ne-a invitat cu multă amabilitate în căminul ei şi ne-a dat ceva de mâncare. Cât timp am poposit acolo, eu am vorbit cu familia şi le-am lăsat acea carte.

Rătăcirea din acea călătorie, de acum 20, mi se păruse ceva misterios, dar acum, aici noi am găsit o grupă întreagă de oameni care deveniseră credincioşi în adevăr şi care îşi începuseră prima experienţă influenţaţi fiind de o carte. Sora care ne-a servit atunci cu atâta bunătate se bucură acum, împreună cu vecinii ei, în lumina adevărului prezent „- Signe of the Times, 19 oct.1879

 

10.ANGAJAMENT

 • prezintă pe scurt (1 min.), variante concrete de misiune ce apar în angajament
 • explică celor prezenţi că angajamentul este personal (doar între tine şi Dumnezeu) şi va rămâne la ei

PRECIZĂRI ANGAJAMENT

 1. se împarte angajamentul
 2. se explică angajamentul
 3. se face un apel scurt
 4. se cântă imnul 375 din “Imnuri creştine”
 5. se completează angajamentul
 6. oamenii se roagă doi câte doi, fiecare pentru ca celălalt să-şi împlinească promisiunea făcută
 7. pastorul, prezbiterul sau altcineva se va ruga public

 

ANGAJAMENT MISIONAR

 

Pentru că Hristos mă iubeşte atât de mult încât şi-a vărsat sângele pe Golgota pentru mine, eu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       mă angajez azi. . . . . . . . . . . . . ca în următoarele zece luni să lucrez pentru El şi pentru semenii mei prin:

 

˜ Şcoală biblică de vacanţă

˜ distribuire pliante Sola Scriptura

˜ distribuire Semănat un miliard

˜ activitate cu copii în zone albe

˜ biblioteca mobilă

˜ prezentare seminarii biblice

˜ seminarii de sănătate

˜ tabără TinSerV

˜ serial evanghelistic video la domiciliu

˜ serie evanghelistică publică

˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Semnătura

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *