AMOS
6 octombrie 2015
Comunicarea
7 octombrie 2015

Angajament faţă de alţii

4_Angajament_fata_de_altii.doc
4_Angajament_fata_de_altii.doc
4_Angajament_fata_de_altii.doc
40.0 KiB
123 Downloads
Details

 Angajament faţă de alţii

Activităţi :Un joc, o discuţie şi un imbold pentru misiune.

Obiective:

 • dezvoltarea originalităţii şi a creativităţii tinerilor.
 • dezvoltarea comunicării ideilor în cadrul unui grup.
 • motivarea implicării tinerilor în misiune, prin proiecte concrete dezvoltate de ei.

Joc biblic: „Schimbaţi destinul unui personaj”

Mod de desfăşurare:

Se vor alege din Scriptură întâmplări care au ca subiect un personaj care a eşuat în împlinirea misiunii sale faţă de alţii, iar destinul său a fost pecetluit de rezultatele nereuşitei sale.

Se discută în primă fază întâmplarea aşa cum este ea în realitate, ţinându-se cont în discuţie de:

 • natura chemării la slujire din partea lui Dumnezeu. De ce tocmai pe el  l-a chemat pentru acea misiune? Nu ştia Dumnezeu oare că va refuza ? De ce şi-a permis să sacrifice un astfel de act salvator, implicând un om despre care ştia că-l va rata?
 • structura psihologică a personajului (temperament, caracter, înclinaţii, daruri native şi spirituale);
 • mediul social, familial, religios în care a crescut;
 • cauzele care l-au determinat să reacţioneze într-un fel, care a dus în final la eşecul misiunii sale.

În a doua fază se încearcă o schimbare a situaţiei reale, modificând câte ceva din aspectele discutate mai sus, lucru care ar duce în final la schimbarea destinului povestirii şi a personajului. Astfel întâmplarea se va încheia cu împlinirea misiunii:

 • Dacă ar fi avut un alt temperament, alte înclinaţii, alte daruri, alt mediu social şi religios, altă familie, altă educaţie, ar fi acţionat el altfel în urma chemării lui Dumnezeu ?
 • Sunt toate aceste lucruri legate de persoana noastră, motive sau cauzele pentru care să acceptăm sau să refuzăm chemarea lui Dumnezeu ?
 • Ce anume ar trebui să ne motiveze să lucrăm pentru Dumnezeu ?
 • Dacă schimbi efectiv persoana, (schimbând mediul, personalitatea, etc) se poate schimba destinul cuiva? Sau indiferent de personalitatea noastră şi viaţa pe care am trăit-o, având în vedere că Dumnezeu ştie ce ne cere şi cât putem duce, până la urma urmei totul ţine de cum înţelegem şi cum acceptăm chemarea divină, adică de alegerea noastră?

În ultima fază, a jocului liderul va cere grupei să se aşeze în locul personajului şi să spună ce alege fiecare să facă, ca urmarea a chemării din partea lui Dumnezeu. Urmează discutate asemănări între chemările lui Dumnezeu de atunci şi de acum. La final se va realiza un proiect comun de misiune plecând de la experienţa biblică discutată, care va fi aplicat în următoarele zile.

Exemplificare Marcu 10:17-27 / Luca18:18-30 – „ Tânărul bogat ”.

Conducător, bogat, poziţie de răspundere, iubea pe Mântuitorul, dorea să fie ucenic, era doritor de merge „acum” în lucrarea Domnului, avea sinceritate, era tipul perseverent într-o dorinţă bună, dorea cu ardoare viaţa veşnică.(HLL,481).

Lucrul care-i lipsea era „iubirea lui Dumnezeu în suflet” (HLL,483). Pentru a dobândi aceasta, Domnul îi propune un proiect de misiune: „du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer. Apoi, vino ia-ţi  crucea şi urmează–Mă.”

 • Investiţia lui Dumnezeu în acest tânăr a fost desăvârşită, fără reproş. „Hristos a privit faţa tânărului, parcă citindu-i viaţa şi cercetându-i caracterul. Privind la caracterul lui, Hristos l-a iubit şi a dorit să-i dea pacea, harul şi bucuria care puteau să-i schimbe cu totul caracterul. Hristos era atras către acest tânăr. În inima conducătorului, s-a trezit iubirea pentru Hristos, căci iubirea dă naştere la iubire.  El ştia că este sincer. Mântuitorul dorea să-i ofere acea putere de discernământ care să-l facă în stare să-şi vadă nevoia de consacrare a inimii şi de bunătate creştină. Isus dorea să-l vadă un împreună-lucrător cu El. El dorea să-l facă să-I semene, o oglindă care să reflecte chipul lui Dumnezeu. El dorea să dezvolte partea bună a caracterului acestui om şi s-o sfinţească pentru servirea Domnului. Dorea mult să vadă în el o inimă umilă şi zdrobită, conştientă că iubirea cea mai mare I se cuvine lui Dumnezeu, să-l vadă ascunzându-şi lipsa în desăvârşirea lui Hristos”(HLL,482.)

El nu a dorit să asculte şi să urmeze sfatul lui Dumnezeu datorită egoismului. Nu era dispus la sacrificiu de sine. „Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuţii”. De aici misiunea sa a eşuat…

Schimbarea destinului tânărului bogat:

 • Isus a văzut în acest tânăr conducător, dacă devenea conlucrător cu El în lucrarea de mântuire, exact ajutorul de care avea nevoie.
 • Dacă s-ar fi aşezat sub călăuzirea lui Hristos, ar fi devenit o putere spre bine.
 • Conducătorul ar fi putut să-L reprezinte pe Hristos; deoarece avea însuşiri care, dacă s-ar fi unit cu Mântuitorul, l-ar fi făcut în stare să devină o forţă divină între oameni.
 • Dacă s-ar fi predat lui Hristos, tânărul conducător ar fi crescut în atmosfera prezenţei Sale.
 • Dacă ar fi ales partea aceasta, cât de deosebit ar fi fost viitorul lui!

( H.L.L, pag. 482 – 483 )

Aplicaţie pentru tânărul bogat de astăzi:

 • Poate că nu avem bani şi proprietăţi dar se poate să avem anumite lucruri la care ţinem şi din cauza lor să nu putem să-L urmăm şi slujim pe Mântuitorul din toată inima. Poate că la propunerea pastorului sau a bisericii pentru un proiect de misiune, ne întoarcem şi noi mâhniţi pentru că avem multe „avuţii” la care ţinem (un program TV, un gen de muzică, un anturaj de prieteni, un model vestimentar, un păcat personal pe care-l săvârşim din plăcere, etc).
 • Dacă am renunţa la toate acestea am putea să ne implicăm într-un proiect de misiune precum:
  • intrarea regulată în casa unei persoane nefericite şi bătrâne pentru un ajutor de orice natură (consiliere sufletească, materială, spirituală)”Vinde… vino după Mine …” Unde se ducea Hristos? În astfel de locuri, la astfel de oameni.
  • Vizitarea în etape concrete cu grupul de tineri a unui azil de bătrâni, cămin de copii cu probleme, centru de plasament sau spital,  pentru diverse acţiuni. Susţinerea ar putea fi şi din „sacrificiile” financiare ale grupului.
  • Proiect tip TinServ la scară comunală local de o zi.

Sugestii pentru alte exemple biblice ce pot fi aplicare acestui model de activitate cu tinerii „Angajament faţa de alţii”

   • Iona 1-4 ” Mergi la Ninive ori nu ?”, P şi R, EGW.
   • Numeri 22-24 „Balaam – profetul care a mers pe un drum greşit” – alte referinţe : Adevărul despre îngeri, EGW,cap. 9.
No tags for this post.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *